پرش لینک ها

همکاران ما

سید محمد یوسفی

سید محمد یوسفی

با بیش از ۴۰ سال سابقه در عرصه ساخت و ساز و مدیریت صنایع ساختمانی در صنعت نفت کشور

رزومه

سید عبدالحسین جدبابایی بهبهانی

سید عبدالحسین جدبابایی بهبهانی

با بیش از ۴۰ سال سابقه در عرصه ساخت و ساز و مدیریت صنایع ساختمانی در صنعت نفت کشور

رزومه

فریدون غفاری

فریدون غفاری

استاد و خبره جوشکاری با بیش از ۵۰ سال سابقه در عرصه صنعت جوش کشور

رزومه

سید محمد حسین کطاییان

سید محمد حسین کطاییان

سرپرست کارگاه

رزومه

سید صدرا یوسفی

سید صدرا یوسفی

با بیش از ۱۵ سال سابقه در عرصه ساخت و ساز

رزومه

سیده زهرا جدبابایی بهبهانی

سیده زهرا جدبابایی بهبهانی

طراح و مجری دکوراسیون داخلی و ماکت های صنعتی و ساختمانی

رزومه